Profil Sukarelawan TBM Rumah Pelangi Bekasi

Tanpa para sukarelawan ini, TBM Rumah Pelangi tidak akan dapat melakukan kegiatan apapun sebagaimana yang telah dan akan dilaksanakan. Berikut beberapa profil para relawan yang telah mewarnai TBM Rumah Pelangi Bekasi.

Jamaludin

Ahmad Suryadi (Are)


Bisot Pallawarukka (bisot)

Tria Haris Ramdani

Minfadhillah

Muhaidin Darma 

Lailatus Sifa

Tahmid Hidayattulloh 


Sri Putri Ardiyani

Aditya

Kartawijaya

Sri Putri A

Heru Fadhillah

Jamaludin

Rizal

Endang

Alan Maulana 

Ade Yulianti


Sri Ayu Muftia Hawa

Romanda Jaya Kusuma

Diana

Satria Baitul Rahman

Shohaibah


Sri Zulaiha

Yuni

Nur Hilaliyah

Imron Maulana